بوعلی مجمع برگزار می کند.
بوعلی مجمع برگزار می کند.
در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا متوقف خواهد شد.

اقتصادوبیمه

 به نقل از کدال،

در پایان معاملات امروز نماد معاملاتی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) جهت برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده به‌منظور تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سرمایه متوقف خواهد شد.

مدیریت عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران