«به پاس هجده سال تلاش دلسوزانه اعضای محترم خانه فیروزه ای دی برای اعتلا و درخشش نام شرکت بیمه دی»
«به پاس هجده سال تلاش دلسوزانه اعضای محترم خانه فیروزه ای دی برای اعتلا و درخشش نام شرکت بیمه دی»

هجدهمین سالگرد تاسیس شرکت بیمه دی بر همه همکاران مبارک باد

اقتصاد و بیمه – هجدهمین سالگرد تاسیس شرکت بیمه دی بر همه همکاران مبارک باد