به روز رسانی تجهیزات الکتریکی ماشین چدن ریزی شماره ۱ کوره بلند ذوب آهن اصفهان + فیلم
به روز رسانی تجهیزات الکتریکی ماشین چدن ریزی شماره ۱ کوره بلند ذوب آهن اصفهان + فیلم

تجهیزات الکتریکی ماشین چدن ریزی شماره ۱ کوره بلند شرکت به روز رسانی شد و ۱۵ شهریور سال جاری با موفقیت به بهره برداری رسید

اقتصاد و بیمه – تجهیزات الکتریکی ماشین چدن ریزی شماره ۱ کوره بلند شرکت به روز رسانی شد و ۱۵ شهریور سال جاری با موفقیت به بهره برداری رسید.

به گزارش روابط عمومی ذوب آهن اصفهان، معاون تجهیزات برق مدیریت کوره بلند با اعلام این خبر گفت: اواخر سال ۱۳۹۲ تصمیم گرفته شد تجهیزات الکتریکی ماشین چدن ریزی شماره ۲ کوره بلند به روزرسانی شود که یک شرکت روسی ( طراح و اجرا کننده مدرنیزاسیون اسکیپ و زنگ کوره ۱ و اسکیپ کوره ۲) پس از بازدید و بررسی، پروپوزالی تهیه و ارایه داد ولی به دلیل قیمت بسیار زیاد مورد قبول واقع نشد، اواخر سال ۱۳۹۶ همراه با بازسازی کوره ۱ و حذف سیستم واگن توزین، از سوی معاون تجهیزات الکتریکی بخش کوره بلند مدرنیزاسیون تجهیزات الکتریکی ماشین چدن ریزی شماره ۲ نیز درخواست شد.
رسول جمدیان تصریح کرد: پس از بررسی های سیستم روسی چدن ریزی نقشه های الکتریکی ماشین چدن ریزی بالغ بر ۹ عدد تابلو و یک عدد میز فرمان طراحی و تهیه گردید و جهت ساخت اقدام شد که پس از مشخص شدن شرکت سازنده، تابلوها در اواخر سال ۱۳۹۸ ساخته و به انبار واردات شرکت ارسال شد.
وی گفت: قرار شد که کلیه عملیات فیزیکی پروژه توسط ذوب آهن انجام شود و مهندسی پروژه از جمله برنامه نویسی HML , PLC و تنظیم درایوها و راه اندازی و تحویل به یک شرکت خارجی واگذار گردد که به دلیل هزینه زیاد این کار صورت نگرفت و در نهایت اسفند ۱۴۰۰ نصب و راه اندازی تابلوهای ساخته شده در دستور کار قرار گرفت.
معاون تجهیزات برق مدیریت کوره بلند افزود: با توجه به این که کارگاه نمی توانست به مدت طولانی متوقف گردد و به دلیل این که سیستم قدیمی نیز بایستی حفظ می شد، پس از جلسات متعدد این کار به واحد الکتریکی بخش کوره بلند واگذار و مقرر شد تابلوها برای ماشین ۱ چدن ریزی نصب شوند و راه اندازی سیستم جدید در حین کار سیستم موجود انجام شود.
وی تأکید کرد: از اوایل ۱۴۰۱ پروژه آغاز و یک پست برق جدید در کنار پست برق قدیم احداث شد. پس آن تابلوها و کابل های ارتباطی بین آن ها نصب و تست تابلوها انجام شد و همزمان برنامه HMI , PLC نیز توسط واحد الکتریکی کوره بلند آماده گردید و پس از ۵۰ سال، کابل های تجهیزات تعویض شد.
جمدیان تصریح کرد: این پروژه در ۳ مرحله و جمعا با ۷ روز توقف انجام شد که مرحله اول ۲ روز، مرحله دوم ۳ روز و مرحله سوم ۲ روز توقف را در پی داشت و سایر موارد پروژه در نیز حین کار سیستم اجرا شد