«بندرامام» چگونه سبزترین پتروشیمی ایران شد؟/ بزرگ‌ترین پروژه «سبز» ایران آماده راه‌اندازی می‌شود
«بندرامام» چگونه سبزترین پتروشیمی ایران شد؟/ بزرگ‌ترین پروژه «سبز» ایران آماده راه‌اندازی می‌شود
پس از ثبت رکوردهای تاریخی تولید در شرایط تحریم، پتروشیمی «بندرامام» با تعطیلی داوطلبانه و پیش از موعد کارخانه «کلرآلکالی»، صحت سنجی زیست محیطی خروجی های شیمیایی، بهره‌برداری نخستین مرکز دفن بهداشتی پسماندهای صنعتی (لندفیل) صنعت پتروشیمی، به زودی با راه اندازی بزرگ‌ترین پروژه زیست محیطی ایران (تصفیه خانه ‏فاضلاب صنعتی)، سبزترین پتروشیمی تاریخ تاسیس این صنعت ارزش‌آفرین خواهد شد.

پس از ثبت رکوردهای تاریخی تولید در شرایط تحریم، پتروشیمی «بندرامام» با تعطیلی داوطلبانه و پیش از موعد کارخانه «کلرآلکالی»، صحت سنجی زیست محیطی خروجی های شیمیایی، بهره‌برداری نخستین مرکز دفن بهداشتی پسماندهای صنعتی (لندفیل) صنعت پتروشیمی، به زودی با راه اندازی بزرگ‌ترین پروژه زیست محیطی ایران (تصفیه خانه ‏فاضلاب صنعتی)، سبزترین پتروشیمی تاریخ تاسیس این صنعت ارزش‌آفرین خواهد شد.