افزایش غلظت آلاینده‌ها و تشدید پایداری هوای ناسالم و کاهش کیفیت هوا شرایط بغرنجی را برای تمام گروه‌های سنی در شهر تهران ایجاد کرده است آن هم در حالتی که به تعطیلی مدارس، تداوم اعمال محدودیت ها در محدوده طرح ترافیک پایتخت و سخت‌گیری در ترددهای بین شهری غیرضروری که من باب تردد خودروها و […]

افزایش غلظت آلاینده‌ها و تشدید پایداری هوای ناسالم و کاهش کیفیت هوا شرایط بغرنجی را برای تمام گروه‌های سنی در شهر تهران ایجاد کرده است آن هم در حالتی که به تعطیلی مدارس، تداوم اعمال محدودیت ها در محدوده طرح ترافیک پایتخت و سخت‌گیری در ترددهای بین شهری غیرضروری که من باب تردد خودروها و ترافیک شهری شاهد آن هستیم که تردد خودروها به عنوان متهم اصلی آلاینده شهرها بسیار کم شده است وکنون انگشت اتهام برای توجیه این هوای ناسالم برای تمام گروهای سنی و رسیده به مرز هشدار به سوی نیروگاههای اطراف استان تهران به عنوان منابع اصلی آلوده کننده هوای تهران نشان داده می شود.

در این بین طی تماسی که خبرنگار ما با روابط عمومی نیروگاه برق دماوند به عنوان بزرگترین نیروگاه برق تولید برق در خاورمیانه و تامین کننده بیش از ۴۰ درصد برق استان تهران و ۷۰ درصد برق شهر تهران پیرامون صحت و سقم این مطلب حاصل گردید، اطلاع یافتیم که با توجه به استانداردها و تکنولوژی که براساس آن این نیروگاه ساخته شده و به بهره برداری رسیده است و البته سیاست ها و رویکرد صحیح مدیران ارشد نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) بعنوان بزرگترین نیروگاه برق کشور و اصلی ترین تامین کننده برق استان تهران در طول مدت فعالیت خود از ابتدا تاکنون به هیچ وجه از سوخت مازوت جهت تولید برق استفاده ننموده است و اساسا سوخت پایه مصرفی این نیروگاه از نوع سوخت گاز طبیعی می باشد.