بزرگترین جراحی قلب صنعت پتروشیمی توسط هلدینگ خلیج فارس انجام شد
بزرگترین جراحی قلب صنعت پتروشیمی توسط هلدینگ خلیج فارس انجام شد
با اجرای یک عملیات 16 روزه و صرف 160 عزار نفر ساعت کار بدون حادثه، بزرگترین گلوگاه تولید پتروشیمی‌ها عسلویه انجام شد به طوری‌که از این عملیات به عنوان جراحی قلب تولید پتروشیمی یاد کرد.

اقتصادوبیمه؛

ماجرا از این قرار است که «هدر» خروجی پمپ‌های ۱۰۴ «مبین انرژی خلیج فارس» که هر یک از توان عرضه معادل یک روز آب مصرفی تهران برخوردارند به دلیل مخالفت پتروشیمی ها در طول ۱۷ سال گذشته هیچگاه مورد تعمیر و نوسازی قرار نگرفته بود که با نشت یک خط لوله «جی.آر.پی»، عملیات تعمیرات و نوسازی این هدرها انجام شد.

 

با تعمیر این تجهیز که تامین کننده آب مورد نیاز صنایع پتروشیمی جم، مبین، پردیس، زاگرس، نوری، پارس و… از آب دریا بوده ریسک توقف تولید منتفی شد و عرضه پایدار آب مورد نیاز پتروشیمی‌ها ازسرگرفته شد.