برگزاری نمایشگاه ایران پلاست می‌تواند درمعرفی توانمندی متخصصان صنعت پتروشیمی به دنیا موثر باشد
برگزاری نمایشگاه ایران پلاست می‌تواند درمعرفی توانمندی متخصصان صنعت پتروشیمی به دنیا موثر باشد

️به گزارش اقتصاد و بیمه ب نقل از ستاد خبری نمایشگاه ایران پلاست، محمود فخرایی در خصوص برگزاری هفدهمین دوره نمایشگاه ایران‌پلاست بیان داشت: دردوره‌های گذشته نمایشگاه ایران پلاست، دستاوردهای صنعت پتروشیمی کشور به نمایش گذاشته شد و امیدواریم هفدهمین دوره این نمایشگاه نیز در ارائه این دستاوردها موفق عمل کند. ️وی ادامه داد: از […]

️به گزارش اقتصاد و بیمه ب نقل از ستاد خبری نمایشگاه ایران پلاست، محمود فخرایی در خصوص برگزاری هفدهمین دوره نمایشگاه ایران‌پلاست بیان داشت: دردوره‌های گذشته نمایشگاه ایران پلاست، دستاوردهای صنعت پتروشیمی کشور به نمایش گذاشته شد و امیدواریم هفدهمین دوره این نمایشگاه نیز در ارائه این دستاوردها موفق عمل کند.

️وی ادامه داد: از دوره گذشته ایران پلاست تاکنون، اتفاقات مثبتی در پتروشیمی فارابی رقم خورده است که مهمترین آن، آغاز عملیات اجرایی پروژه احداث تصفیه پساب واحد PA و استحصال فئوماریک اسید است که توسط یک شرکت دانش بنیان داخلی اجرا می‌شود.

️مدیرعامل پتروشیمی فارابی تاکید کرد: صنعت پتروشیمی ایران با دانش متخصصان ایرانی در سالهای اخیر بسیار توانمند شده و برگزاری نمایشگاه‌هایی مثل ایران‌پلاست می‌تواند در معرفی توانمندی‌های متخصصان داخلی به دنیا و به ویژه کشورهای همسایه موثر باشد.

️وی افزود: امیدواریم با حضور در این نمایشگاه، کیفیت و اصالت محصولات پتروشیمی فارابی را به تجار داخلی و خارجی نشان داده و سبد محصولات خود را بیش از پیش به بازار عرضه کنیم.

️هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست ۲۶ لغایت ۲۹ شهریور ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود و پتروشیمی فارابی در سالن ۹- ۸ میزبان مدعوین خواهد بود.