برگزاری نشست بررسی شیوه واکسیناسیون کارکنان ذوب‌آهن اصفهان
برگزاری نشست بررسی شیوه واکسیناسیون کارکنان ذوب‌آهن اصفهان
نشست بررسی شیوه واکسیناسیون کارکنان ذوب آهن باحضور مسئولین این شرکت و مسئولین شبکه بهداشت لنجان در ذوب اهن اصفهان برگزار شد.

در این نشست علیرضا آجدانی رئیس بیمارستان شهید مطهری و مجید مکاری مدیر ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ذوب آهن به تشریح شرایط کنونی شرکت از جمله امکانات موجود ، تعدادکارکنان وضرورت اجرای سریع واکسیناسیون کارکنان پرداختند .
مهرداد صادقی مسئول واحد مبارزه با بیماری ها و محمد حسن احمدی مسئول گروه توسعه شبکه بهداشت لنجان طی سخنانی زیرساختهای لازم جهت انجام واکسیناسیون را شرح دادند .
این جلسه در دفتر مدیرعامل ذوب آهن و با حضور کورش اسفندمند مدیر حوزه مدیرعامل و تعاملات منطقه ای ، علیرضا امیری مدیر روابط عمومی و نمایندگان مدیریتهای حراست و خدمات و امور اجتماعی برگزار شد .
شایان ذکر است حاضرین در این جلسه، از مراکز پیشنهادی جهت واکسیناسیون کارکنان ذوب آهن بازدید کردند و ضمن تایید شرایط و امکانات موجود ، تصمیمات لازم گرفته شد.