برگزاری مجامع هلدینگ سیمان غدیر
برگزاری مجامع هلدینگ سیمان غدیر

مجمع عمومی عادی سالیانه و نیز مجمع فوق العاده افزایش سرمایه شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر برگزار شد

اقتصاد و بیمه- مجمع عمومی عادی سالیانه و نیز مجمع فوق العاده افزایش سرمایه شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی هلدینگ سیمان غدیر، مجمع عمومی عادی سالیانه با حضور بیش از ۹۴ درصد سهامداران و نمایندگان آنان برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه روز یکشنبه ۱۱ دی۱۴۰۱ در محل سالن اجتماعات هلدینگ سیمان غدیر برگزار شد.
پس از انجام تشریفات قانونی و انتخاب هیأت رئیسه با قرائت و گزارش هیأت مدیره، حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد و صورت‌های مالی ارائه شد که مطابق گزارش حسابرس مستقل صورت‌های مالی شرکت مطابق استانداردهای حسابرسی مطلوب ارزیابی شد.
در راستای حمایت از سهامداران، همچون سال گذشته سیاست تقسیم سود حداکثری در دستور کار قرار گرفت و بر این مبنا، مبلغ ۱۵۶۰ ریال به ازای هر سهم تقسیم گردید.
در ادامه مراسم، مجمع فوق العاده شرکت به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه و با حضور ۹۵ درصد از سهامداران تشکیل گردید که با موافقت اعضای مجمع، سرمایه شرکت از ۳۳۵۰ میلیارد ریال به ۶۵۰۰ میلیارد ریال از محل سایر اندوخته ها افزایش یافت .