به گزارش اقتصاد و بیمه به نقل از روابط عمومی بیمه آرمان، نیما لطفی مدیر بیمه های خودرو در ادامه سلسله جلسات توجیهی اصلاح دستورالعمل ها، نرخ ها و فرآیندها در راستای ارتقا سطح کیفی و کمی و نیز ارائه خدمات بهینه برای شعب، با روسا و کارشناسان صدور و خسارت خودروی شعب شیراز و […]

به گزارش اقتصاد و بیمه به نقل از روابط عمومی بیمه آرمان، نیما لطفی مدیر بیمه های خودرو در ادامه سلسله جلسات توجیهی اصلاح دستورالعمل ها، نرخ ها و فرآیندها در راستای ارتقا سطح کیفی و کمی و نیز ارائه خدمات بهینه برای شعب، با روسا و کارشناسان صدور و خسارت خودروی شعب شیراز و اصفهان دیدار آنلاین برگزار کرد.

این جلسات تا پایان سال ادامه داشته و برای تمام شعب برگزار خواهد شد.