برگزاری جلسه بررسی عملکرد سه ماهه هلدینگ سیمان غدیر در شرکت سرمایه گذاری غدیر
برگزاری جلسه بررسی عملکرد سه ماهه هلدینگ سیمان غدیر در شرکت سرمایه گذاری غدیر

با حضور دکتر مازیار حسینی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری غدیر و معاونین، مهندس سلیمیان مدیر عامل هلدینگ سیمان غدیر و مدیران هلدینگ و شرکتهای تابعه

اقتصاد و بیمه – با حضور دکتر مازیار حسینی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری غدیر و معاونین، مهندس سلیمیان مدیر عامل هلدینگ سیمان غدیر و مدیران هلدینگ و شرکتهای تابعه

 

مهم ترین موفقیت های کسب شده در سه ماهه نخست سال مالی جاری:

🎖️ رشد ۶.۵ درصدی میزان تولید کلینکر علیرغم محدودیت‌های تامین انرژی
🎖️ رشد ۲۵ درصدی درآمدهای عملیاتی
🎖️ رشد ۴۷ درصدی سود خالص تجمیعی شرکت ها