بروزرسانی سامانه های عملیاتی بانک پارسیان و احتمال اختلال موقت در خدمات الکترونیک
بروزرسانی سامانه های عملیاتی بانک پارسیان و احتمال اختلال موقت در خدمات الکترونیک

به آگاهی مشتریان ارجمند می رساند، به منظور اجرای عملیات بروزرسانی سامانه ی بانکداری متمرکز بانک پارسیان، خدمات الکترونیکی بانک، “در روز جمعه مورخ ۲۳/۱۰/۱۴۰۱ از ساعت صفر بامداد حداکثر به مدت ۴ ساعت”، با اختلال پیش بینی می شود

اقتصاد و بیمه – به آگاهی مشتریان ارجمند می رساند، به منظور اجرای عملیات بروزرسانی سامانه ی بانکداری متمرکز بانک پارسیان، خدمات الکترونیکی بانک، “در روز جمعه مورخ ۲۳/۱۰/۱۴۰۱ از ساعت صفر بامداد حداکثر به مدت ۴ ساعت”، با اختلال پیش بینی می شود.
این اقدامات با هدف ارائه ی خدمات به روز و شایسته به مشتریان گرامی انجام شده و در حداقل زمان ممکن پایان می یابد.
پیشاپیش از همراهی و شکیبایی مشتریان گرامی قدردانی می شود.