برندی قدیمی با مدیری با تجربه و خوشفکر پیش به سوی سودآوری و ارزش آفرینی
برندی قدیمی با مدیری با تجربه و خوشفکر پیش به سوی سودآوری و ارزش آفرینی

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پاکسان (سهامی‌عام) مورخ ۲۹/۰۱/۱۴۰۲ در محل هتل المپيک سالن همايش هاي بين المللي تشکیل گردید

اقتصاد و بیمه – مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پاکسان (سهامی‌عام) مورخ ۲۹/۰۱/۱۴۰۲ در محل هتل المپيک سالن همايش هاي بين المللي تشکیل گردید.

در این مجمع که بیش از ۴۶/۶۱ درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای تقوامنش بود، که جنابان شکور و همایون باقری در مقام نظار اول و دوم و آقای شهریاری محمدی راد به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۱ و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ به کار خود پایان دادند.
«گزارش تکمیلی بزودی در سایت و نشریه»