برنامه‌ تخصصی کوچینگ سازمانی و کارکنان
برنامه‌ تخصصی کوچینگ سازمانی و کارکنان

کارگروه تخصصی مشترک سازمان مدیریت صنعتی و موسسه کوچینگ و راه‌بری رای‌مانا، “برنامه‌ تخصصی کوچینگ سازمانی و کارکنان ” را برگزار می‌کنند

اقتصاد و بیمه – کارگروه تخصصی مشترک سازمان مدیریت صنعتی و موسسه کوچینگ و راه‌بری رای‌مانا، “برنامه‌ تخصصی کوچینگ سازمانی و کارکنان ” را برگزار می‌کنند.
گواهی‌نامه این دوره که بر اساس ارزیابی‌های متنوع حین برنامه، ارزیابی نهایی و احراز شرایط اخذ و صادر می شود، دارای اعتبار بین‌المللی است.
در این برنامه تخصصی یک مدل علمی ﻣﻮﺛﺮ با کارکنان برای آگاهی از انگیزه‌های درونی‌ و ظرفیت‌های فردی و تیمی آنان و کمک برای به فعل رساندن این ظرفیت ها بر اساس علم روانشناسی ارائه می شود.
مخاطبان این دوره تمامی راه‌بران و مدیران سازمان‌ها، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ علاقه‌مند به یادگیری کوچینگ علمی هستند.
راه‌بران و مدیران شرکت‌کننده در این برنامه علمی حرفه‌ای، با استفاده از شیوه‌ها و منابع منحصربه‌فرد ارائه شده شامل ویدئو‌های آموزشی، جزوات تخصصی، کتاب‌های مرتبط، منابع متنی و غیرمتنی، انجام‌‌ تمرین و ایفای نقش‌های متعدد، ‌ارتباط منظم و فعال با راهنماها، محیط تعاملی و سایر اقلام آموزشی یادگیری تدارک دیده ‌شده، به کفایت و شایستگی در سطح بین‌المللی دست پیدا می‌کنند.
برای کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با جزییات این برنامه به نشانی اینترنتی سازمان مدیریت صنعتی https://consulting.imi.ir/coaching/ مراجعه فرمایید.