به گزارش #شستا_رسانه به نقل از روابط عمومی پارس دارو: بر اساس گزارش فعالیت سه ماهانه منتهی به پایان خرداد ماه سال جاری، فروش شرکت ۱۰۸ درصد، سود خالص ۱۰۶ درصد و سود عملیاتی ۱۰۱ درصد نسبت به میزان بودجه در نظر گرفته شده سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ محقق شده است.

بر اساس گزارش فعالیت سه ماهانه منتهی به پایان خرداد ماه سال جاری، فروش شرکت ۱۰۸ درصد، سود خالص ۱۰۶ درصد و سود عملیاتی ۱۰۱ درصد نسبت به میزان بودجه در نظر گرفته شده سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ محقق شده است.

این رشد تولید و فروش پارس دارو در حالی رقم خورده است که با برنامه‌ریزی صورت گرفته، در سال جاری ۱۰ قلم محصولات دارویی جدید تولید خواهند شد که تولید تعدادی از این محصولات آغاز شده و الباقی نیز به تدریج به سبد محصولات شرکت اضافه خواهند شد.

با تولید این محصولات پیش بینی می‌شود در ماه های باقی مانده سال ۱۴۰۰ تولید و فروش شرکت افزایش بیشتری داشته باشد و اقلام دارویی فوق ارقام قابل قبولی از فروش محصولات شرکت را به خود اختصاص دهند.

لازم به ذکر است، این ۱۰ قلم محصولات دارویی جدید در دسته‌های قلبی و عروقی، دیابت، گوارشی، اعصاب و روان، پوستی، خون و انکولوژی، کرونا و مکمل ها (پوست، استخوان و سیستم عصبی) هستند که ۴ قلم از این محصولات برای نخستین بار است که در کشور تولید می شود.

شرکت پارس دارو همچنین اجرای پروژه تولید محصولات سافت ژل را به عنوان یکی از مهمترین پروژه‌های سال ۱۴۰۰ خود در دستور کار قرار داده است که با بهره برداری از این خط، ضمن ایجاد تنوع بیشتر در سبد محصولات، سودآوری بهتری برای سال ۱۴۰۱ شرکت می‌توان متصور بود.