رئیس هیات مدیره شرکت بیمه حافظ یکی از دلایل عمده‌ای را که باعث می‌شود شرکت‌ها نتوانند خسارت خود را به موقع پرداخت کنند، عدم انجام مدیریت ریسک مناسب در ابتدای عرضه محصول برشمرد و گفت: وقتی مدیریت ریسک اتفاق نیفتد و رقابت‌ها هم تخریبی باشد، شرکت‌های بیمه‌ای تلاش می‌کنند با هر نرخی محصول خود را بفروشند.

“محمود دودانگه” درگفت و گویی خبری گفت: با توجه به رقابت های بسیارشدید و بعضا مخربی که در صنعت بیمه وجود دارد، نرخ شکنی هایی اتفاق می افتد که در نهایت منجر به ضررو زیان شرکتهای بیمه ای و صنعت بیمه می شود.

وی با بیان اینکه مشتریان، مهمترین سرمایه صنعت بیمه هستند، افزود: شرکت های بیمه ای باید در حوزه بیمه نامه های اختیاری، محصولاتی را طراحی کنند که دارای جذابیت کافی و برطرف کننده نیاز مشتریان باشند و مهمتر از همه این است که بعد از عرضه یک محصول خوب باید به فکر جبران خسارت های وارده به مشتریان نیز بود.

رئیس هیات مدیره شرکت بیمه حافظ، خاطر نشان کرد که به دلایل مختلف، نگاه نظام مند دربرخی از شرکت های بیمه ای وجود ندارد، یعنی عمده تمرکز این دسته از شرکت ها بر بخش اول کار یعنی فروش محصول به هر قیمتی است و به اینکه بعد از فروش محصول باید پشتیبانی و خدمات مناسبی به مشتری عرضه شود توجهی ندارند.

دودانگه معتقد است که طیف وسیعی از مشتریان صنعت بیمه به این موضوع به عنوان چالش اصلی این صنعت نگاه می کنند که برخی از شرکت های بیمه ای در زمان فروش بیمه نامه با حرارت جلو می آیند ولی در زمان جبران خسارت های احتمالی، پشتیبان مشتری خود نیستند.

وی اظهارکرد: وقتی این نگاه تداوم پیدا کند اعتماد مشتریان به صنعت بیمه از دست می رود که کار را برای شرکت های بیمه ای پیچیده می کند زیرا بدست آوردن اعتمادی که از بین رفته کاری سخت وزمان بر است.

رئیس هیات مدیره شرکت بیمه حافظ اذعان داشت که شرکت بیمه ای باید مشتریان خودرا در یک زنجیره وفرآیند نگاه کند نه به صورت مقطعی و گذراو اگر این نگاه استراتژیک در صنعت بیمه نهادینه شود بسیاری از مشکلات این صنعت از بین خواهد رفت.

رئیس هیات مدیره شرکت بیمه حافظ تصریح کرد که اصل فرآیند بیمه گری این نیست که درآمدهای حاصل از بیمه گری تبدیل به هزینه شود بلکه باید سرمایه گذاری شود که در شرایط احتمالی که خسارتی اتفاق می افتد، از محل سرمایه گذاری پوشش لازم انجام شود اما در صنعت بیمه این نگاه در عمل کمتر مشاهده می شود.