برای پیشرفت و آبادانی ایران
برای پیشرفت و آبادانی ایران
مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) مورخ 16/06/1400 در محل شرکت تشکیل گردید.

در این مجمع که با حضور اکثریت سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد، ریاست مجمع برعهده آقای امیرحسین نادری بود که جنابان غلامی و بابایی درمقام نظار اول و دوم و آقای علی اکبری به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند.

در ادامه و با قرائت گزارش توجیهی هیات مدیره مبنی بر لزوم افزایش سرمایه توسط مدیرعامل محترم و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب افزایش سرمایه شرکت به تغییر بند اساسنامه مربوطه رای مثبت دادند.