با پیوستن بیمه رازی به کنسرسیوم انرژی توان تحمل ریسک صنایع انرژی در داخل کشور تقویت شد.
با پیوستن بیمه رازی به کنسرسیوم انرژی توان تحمل ریسک صنایع انرژی در داخل کشور تقویت شد.
دکتر علی جباری مدیرعامل شرکت بیمه رازی در مراسم افتتاح شعب جدید بیمه رازی در سرپرستی استان گلستان و شهر بابل با اشاره به عضویت بیمه رازی به عنوان عضو ثابت کنسرسیوم بیمه های انرژی کشور تصریح کرد: امروز لیدری بیمه ای اکثر پالایشگاه های کشور در اختیار بیمه رازی است و این افتخار بزرگی برای شرکت است که مسیر تعالی را هموار و نمایندگان را در نفوذ به بازار کمک می نماید.

مدیرعامل بیمه رازی با تاکید بر این نکته که سهم بیمه رازی از بازار در حال افزایش است و بیمه رازی می بایست جزو ۵ شرکت اول صنعت بیمه قرار بگیرد تصریح کرد: در یکسال اخیر ضمن اصلاح ساختار مالی، سرمایه شرکت را  از ۳۰۰ میلیارد به ۲۰۰۰ میلیارد تومان افزایش دادیم ، توانگری مالی سطح یک را تثبیت کردیم ، ظرفیت نگهداری ریسک را افزایش ، مجوز قبولی اتکایی را دریافت و خسارتهای سنواتی را نیز پرداخت کردیم که نشان دهنده مسیر بیمه رازی به سمت اوج می باشد.

عضو هیات مدیره شرکت بیمه رازی با تاکید بر حمایت از نمایندگان و شبکه فروش افزود اگر صنعت بیمه را درخت تنومند در نظر بگیریم ، نماینده ها ریشه های آن هستند و مدیران شعب ضمن پیگیری در توانمند سازی و افزایش دانش نمایندگان می بایست حداقل ماهی یک دیدار با تمامی نمایندگان استان داشته باشند.

گفتنی است دکتر علی جباری مدیرعامل بیمه رازی در سفر استانی دو روزه ضمن بازدید از شعب گرگان ، ساری و بابل ، با همکاران و نمایندگان در شعب فوق بیمه رازی گفت و گو کرد.