با هم مهربان باشیم و به حقوق هم دیگر احترام بگذاریم
با هم مهربان باشیم و به حقوق هم دیگر احترام بگذاریم
چندین ماه پیش یکی از بستگان ، مسن در حل یک مشکل معوقه بانکی به بن بست خورده بود، از نگارنده در خواست نمود به وی کمک نمایم .

در پیگیریها متوجه شدم که علاوه بر اداره حقوقی ، واحد بازرسی ، دارای اختیاراتی می باشد . بعلت سالها فعالیت در مطالعه “‘ ریسک های مشهود و نامشهود “‘ ناخواسته هر گاه به هر سازمان برای انجام کار اداری یا حقوقی مراجعه می نمایم ، از لحظه ورود نحوه گفتار و رفتار تک تک کارکنان و فرهنگ سازمانی ، فرآیندهای داخلی کار و میزان دانش و احاطه کارکنان به وظایف محوله در ذهنم خود به خود ارزیابی می شوند . برخورد تمامی کارکنان از شعبه تا ستاد آن بانک کاملا محترمانه و مودبانه بود . لیکن ناهماهنگی هایی بعلت وجود نقاط انفصال در فراگرد انجام کار آنها گلوگاه درست می کند . متاسفانه به دلیل جابجایی های ناشی از بازنشستگی دو نفر از مدیران و جایگزینی اشخاصی دیگر ، موجب تکرار فرآیند توجیه مدیران جدید و اتلاف وقت بیشتر گردید .

نکته ای که در تمام مدت مراجعه بارز بود ، متانت و پی گیری کارکنان بخش بازرسی جهت رفع مشکلی که بحق و قانونی ،مطرح گردیده بود بطور عینی مشاهده می شد .

اولین باری که به اتفاق معاون اداره بازرسی برای طرح مشکل نزد رییس اداره بازرسی که مردی با تجربه و در آستانه بازنشستگی بود رفتم ، ایشان با کمال احترام و متانت برخورد نمود و پس از شنیدن مشکل پیش آمده ناشی از تفسیری اشتباه و مطالعه گزارش مکتوب ، پاسخی داد که نشانگر احاطه کامل وی به قوانین ، فرآیند انجام کار و حیطه مسئولیت واحدهای مختلف در حل مشکل به همراه 《معرفت》 در وجودش داشت ، تنها مانع وی برای پیشبرد موثرتر و سریعتر کارها ،محدودیت اختیارات محوله به واحد بازرسی بود . اما در مجموع گفتار و رفتار وی بهمراه عملکرد سازمانیش و کارکنانش بسیار تحسین برانگیز بود .

در طی مدتی که برای پیگیری بطور متناوب رفت و آمد داشتم ، پنج مرحله رییس اداره بازرسی را ملاقات نمودم . در سخن گفتن و رفتارش با ارباب رجوع و کارکنان به وضوح اصالت خانوادگی ، فرهیختگی، انسانیت و حس مسئولیت والای سازمانی آن مرد شریف قابل مشاهده بود .

اتفاقا در تمام آن سازمان ، تنها شخصی که برخوردی نامناسب و غیر قابل انتظار داشت ، کسی بود که سابقه آشنایی سالیان سال با وی و پدرش از قبل را داشتم . موضعی مغایر با مقررات و روند متعارف گرفت که کار به استعلام از نهاد ناظر کشیده شد ، بطوریکه سرانجام با دستور مقام ناظر مشخص شد که استنباط آن مدیر مغایر با قوانین ذیربط و بخشنامه های اجرایی بوده و به تفسیر نادرست شخصی از یک تصریح واضح قانونی مربوط می شده تا اینکه استنباطی بر مبنای مبانی اصول حقوقی و اداری ذیربط داشته باشد .!!!!!

پس از دریافت پاسخ نهاد ناظر مجددا با اداره بازرسی تماس گرفتم و درخواست خاتمه تکرار مکررات و سیکل ادواری چرخش کار یا ارائه پاسخ منفی بطور کتبی به جهت پیگیری موضوع در نزد مراجع قضایی و اتخاذ تصمیم نهایی در آن نهاد را نمودم .

در آخرین دیدار با رییس واحد بازرسی ،ایشان با گفتن این جملات : [ وقتی تقاضای یک ارباب رجوع قانونی ، منطقی و بحق هست ، تفسیر شخصی و اتلاف وقت خارج از انصاف و اصل مشتری مداری ست ، حفظ حقوق سازمان توسط یک مدیر یا کارمند وقتی دارای مفهوم است که در آن رعایت قوانین و رعایت حقوق ارباب رجوع با یکدیگر در توازن و تقارن باشد .!؟ و اینکه فراموش نکنیم دیر یا زود ، مهلت استقرار در این پست ها و پشت این میزها به پایان می رسد و تنها خاطرات خوب و بد ما در ذهن همکاران و مراجعین بجا می ماند !!!!!]

طی گزارش مفصلی که ایشان برای مسئولین بالاتر از خود تهیه نمود ، سرانجام مشکل حل شد . دیروز به دفتر کار ایشان برای تشکر تلفن نمودم تا از شخصی که پیش از اینکه خود را یک مدیر و مسئول یک واحد اداری در یک سازمان بداند ، یک انسان متین و با معرفت و یک هموطن فرهیخته بود سپاسگزاری نمایم . اما او دیگر آنجا نبود !!!

تعالی و ارزش سازمانها در پیشبرد اصولی کارهاست و نه گلوگاه سازی در مسیر انجام کار و قدرت نمایی های کاذب که نتیجه ای جز بدبینی و تجمیع انرژی های منفی در محیط سازمان و جامعه در بر ندارد . !!!!!

آقای قاسمی ، دیروز شنیدم که بازنشسته شده اید و آن سازمان یک عضو ارزشمند که حس مسئولیت شناسی نسبت به وظایف محوله را داشت به لحاظ رویه مقررات بازنشستگی از دست داده است . امیدوارم فرد جایگزین شما از رفتار سازمانی والایی که شما در آن محیط به یادگار گذاشته اید الگو برداری کند تا همچون گذشته ، خرد و توانایی انجام کار در آن محیط سازمانی در حد اعلا در جریان باشد .

آقای قاسمی ،هر جا که هستید ، در پناه خدا باشید ، شما الگوی انسانی خداشناس و یک ایرانی اصیل و فرهیخته اید .