بانک پارسیان؛ مقام اول شاخص فروش در میان بانک های خصوصی
بانک پارسیان؛ مقام اول شاخص فروش در میان بانک های خصوصی

در بیست و پنجمین رتبه‌بندی صد شرکت برتر سازمان مدیریت صنعتی، موسوم به100IMI، بر اساس عملکرد سال مالی 1400، بانک پارسیان در عملکرد شاخص فروش، مقام اول در میان بانک های خصوصی را از آن خود کرد

اقتصاد و بیمه – در بیست و پنجمین رتبه‌بندی صد شرکت برتر سازمان مدیریت صنعتی، موسوم به100IMI، بر اساس عملکرد سال مالی 1400، بانک پارسیان در عملکرد شاخص فروش، مقام اول در میان بانک های خصوصی را از آن خود کرد.

 

همچنین بر اساس این رتبه‌بندی، بانک پارسیان ضمن قرار گرفتن در فهرست صد شرکت برتر کشور، توانست در شاخص فروش رتبه پنجم در میان تمامی بانک‌ها را کسب کند.
بانک پارسیان همواره تلاش کـرده اسـت تا با حمایت از تولید داخلی و اشتغالزایی، پیشگامی درکارآفرینی و حمایت ازتولید واقتصاد دانش بنیان، مشـارکت و تأمین مالی طرح های توسعه ای وهدایت تسهیلات به سـمت بخش حقیقی اقتصاد مأموریت های خـود را به عنوان یـک بانـک در عرصـه رونق اقتصـاد ملـی به درستی بـه انجـام رسـانده و به زعم خود سهم قابل توجهی درپیشبرد سیاست های اقتصادمقاومتی داشته باشد.