خوب‌رویان گشاده‌رو باشند تو که روبسته‌ای مگر زشتی؟ متاسفانه اقلی از روابط عمومی ها هیچ تعریفی از کارکرد رسانه و خبرنگار ندارند و به جای آنکه در یک رابطه تعاملی و مناسب یار و کمک خبرنگاران در اشاعه اخبار و گزارشات باشند می شوند سد محکمی در برابر اطلاع رسانی.

در حالی که در طول زمان سپری شده از سال 1400 شاهد آن بودیم که اکثریت قریب به اتفاق مادیران روابط عمومی شرکت های بورسی علیرغم محدودیت ها و ابلاغیه ستاد ملی کرونا در نحوه برگزاری مجامع با دعوت از خبرنگاران سعی کردند طرحی نو در انداخته و اخبار و گزارش شفاف عملکرد خود در مجامع برگزار شده را از طریق رسانه های جمعی و اصحاب رسانه به اطلاع سهامداران و ذینفعان برسانند اما درمجمع سالانه بانک سامان شاهد بودیم که بدون حضور هیچ خبرنگاری و انواع مانع تراشی ها برای عدم پذیرش تنها خبرنگار حاضر از پرتیراژترین نشریه بورسی کشور و یکی از پرمخاطب ترین سایت های بازار سرمایه، مشکلات عدیده‌ای برای ایفای رسالت این خبرنگار ایجاد نمودند.
امید که با آمدن دولت حجت الاسلام رئیسی و طلوع دولت کرامت دیگر شاهد چنین رفتارهای ناصواب نباشیم.
شایان ذکر است در این مجمع الزامات ستاد ملی کرونا مبنی بر حضور حداکثر پانزده نفر نیز رعایت نشده بود و بیش از این تعداد فقط خود پرسنل بانک در سالن مجمع حضور داشتند.
بدین ترتیب ما از ارائه هرگونه گزارش و اطلاع رسانی از این مجمع منع شده و نتوانستیم گزارشی از عملکرد یک ساله این بانک را به سمع و نظر مخاطبین خود برسانیم.