بانک تجارت، با مفاخر ادب پارسی به استقبال بهار رفت!
بانک تجارت، با مفاخر ادب پارسی به استقبال بهار رفت!

بانک تجارت کمپین متفاوت بهارانه خود را با تکیه بر این سخن حکیمانه از شیخ اجل سعدی شیرازی که «پایدار نماند؛ مال بی‌تجارت» آغاز کرده است

اقتصاد و بیمه – بانک تجارت کمپین متفاوت بهارانه خود را با تکیه بر این سخن حکیمانه از شیخ اجل سعدی شیرازی که «پایدار نماند؛ مال بی‌تجارت» آغاز کرده است.

اکران سخنانی با محوریت تجارت از عطار نیشابوری، ملک الشعرای بهار، عمادالدین نسیمی و قابوس ابن‌وشمگیر از مفاخر زبان و ادبیات پارسی از بخش‌های دیگر این کمپین نوروزی است.