بازگشت درآمد ماهانه (( وتعاون ))  به روند صعودی
بازگشت درآمد ماهانه (( وتعاون ))  به روند صعودی
بیمه تعاون در پنجمین ماه سال جاری به افزایش درآمد رسید؛

 

میزان درآمد تجمیعی این شرکت بیمه‌ای طی این دوره ماهانه با افزایش ۱۶ درصدی نسبت به سال گذشته همراه بود، به‌گونه‌ای که از مبلغ ۲۹۴ میلیارد تومان به ۴۵۷ میلیارد تومان رسیده است.