بازدید نوروزی مدیرعامل محترم جناب آقای دکتر امرائی از سایت اهواز و دیدار با همکاران محترم.
بازدید نوروزی مدیرعامل محترم جناب آقای دکتر امرائی از سایت اهواز و دیدار با همکاران محترم.

ایشان در این دیدار صمیمانه، ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن سال نو و همچنین آغاز ماه مبارک رمضان، در جریان نحوه ی انجام امور قرار گرفتند و برای همکاران محترم و خانواده های عزیزشان، سالی سراسر خیر و برکت و عاقبت بخیری را آرزو کردند

اقتصاد و بیمه – ایشان در این دیدار صمیمانه، ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن سال نو و همچنین آغاز ماه مبارک رمضان، در جریان نحوه ی انجام امور قرار گرفتند و برای همکاران محترم و خانواده های عزیزشان، سالی سراسر خیر و برکت و عاقبت بخیری را آرزو کردند.
《روابط عمومی و امور بین الملل پتروشیمی مارون 》