بازدید مدیر عامل جدید ومعادن از تجلی
بازدید مدیر عامل جدید ومعادن از تجلی
اردشیر سعد محمدی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات ضمن بازدید از شرکت تجلی به بررسی وضعیت پروژه های شرکت تجلی پرداخت .


اردشیر سعد محمدی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات ضمن بازدید از شرکت تجلی به بررسی وضعیت پروژه های شرکت تجلی پرداخت.

جلسه بازدید اردشیر سعد محمدی با حضور مدیران پروژه ها و شرکت های زیر مجموعه تجلی روز سه شنبه ۶/۲/۱۴۰۱در محل شرکت تجلی برگزار شد.
در این نشست مدیران عامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت های زیر مجموعه و پروژه های شرکت تجلی گزارشی از وضعیت پروژه ها و میزان پیشرفت آنها ارائه دادند.