سعید صمدی فر مشاور مدیرعامل و مدیر امور شعب، شبکه فروش و بازاریابی امروز از شعبه تبریز بازدید کرد و از نزدیک در جریان امور و فعالیت های این شعبه قرار گرفت.

به گزارش اقتصاد و بیمه، صمدی فر در جریان این بازدید، با کارکنان شعبه و نمایندگان تحت سرپرستی به گفتگو پرداخت و از تلاش های آنان در پیشبرد امور شرکت قدردانی کرد.

وی با تشریح سیاست ها و برنامه های شرکت، بر لزوم بهبود عملکرد، جلب رضایت مشتریان، شناسایی و استفاده از پتانسیل های بیمه ای استان، ارائه خدمات مطلوب به بیمه گذاران و نیز بازاریابی برای توسعه فروش تاکید کرد. در این جلسه، مسائل و مشکلات شعبه و نمایندگان نیز مطرح گردید و بر پیگیری و رفع آن تاکید شد.