بازدید مدیریت تولید هلدینگ خلیج فارس از پروژه آپادانا خلیج فارس
بازدید مدیریت تولید هلدینگ خلیج فارس از پروژه آپادانا خلیج فارس

تیم مدیریت تولید گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس از پروژه آپادانا خلیج فارس بازدید کرد

اقتصاد و بیمه – تیم مدیریت تولید گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس از پروژه آپادانا خلیج فارس بازدید کرد.

 

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی آپادانا خلیج فارس، تیم مدیریتی گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس روز یکشنبه ۲۲ آبان ماه از پروژه آپادانا خلیج فارس دیدن کرد. اعضاء بعد از بازدید میدانی و توضیحات تکمیلی کاشناسان با حضور در سالن کنفرانس این شرکت آخرین وضعیت پروژه را مورد ارزیابی قرار دادند.

پروژه آپادانا خلیج فارس مجری طرح متانول با ظرفیت ۱/۶۵۰/۰۰۰ تن در سال در فاز دوم پتروشیمی های منطقه پارس قرار دارد و مطابق برنامه زمانبندی هلدینگ خلیج فارس، در نیمه اول سال ۱۴۰۲ به بهره برداری خواهد رسید .