بازدید مدیرعامل موسسه اعتباری ملل از پتروشیمی مسجد سلیمان
بازدید مدیرعامل موسسه اعتباری ملل از پتروشیمی مسجد سلیمان

سید امین جوادی مدیر عامل به همراه معاونین و مدیران ارشد این موسسه مالی از مجتمع پتروشیمی مسجد سلیمان بازدید و‌ در جلسه مشترک‌ با مدیران این شرکت ضمن تقدیر از تیم مدیریتی پتروشیمی مسجد سلیمان،از آمادگی حمایت کامل این موسسه از پتروشیمی‌مسجد سلیمان‌ خبر داد

به گزارش اقتصاد و بیمه به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل شرکت صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان، سید امین جوادی مدیر عامل به همراه معاونین و مدیران ارشد این موسسه مالی از مجتمع پتروشیمی مسجد سلیمان بازدید و‌ در جلسه مشترک‌ با مدیران این شرکت ضمن تقدیر از تیم مدیریتی پتروشیمی مسجد سلیمان،از آمادگی حمایت کامل این موسسه از پتروشیمی‌مسجد سلیمان‌ خبر داد.