بازدید مدیران و مهندسین شرکت گازپروم روسیه از مجتمع ایزوایکو
بازدید مدیران و مهندسین شرکت گازپروم روسیه از مجتمع ایزوایکو
گروهی متشکل از مدیران و کارشناسان شرکت گازپروم روسیه از مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران بازدید و نشستی مشترک با مدیران و معاونین این مجتمع صنعتی برگزار کردند.

اقتصادوبیمه؛

به گزارش ایدرونیوز

گروهی متشکل از مدیران و کارشناسان شرکت گازپروم روسیه از مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران بازدید و نشستی مشترک با مدیران و معاونین این مجتمع صنعتی برگزار کردند.

مدیران و مهندسین شرکت گازپروم روسیه در راستای تفاهم نامه همکاری مشترک میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت گازپروم روسیه و به منظور استفاده از ظرفیتها و توانمندی های این مجتمع صنعتی در اجرای پروژه های توسعه میادین دریایی و اجرای خط لوله دریایی از مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران بازدید و نشست مشترکی با مدیران و معاونین ایزوایکو برگزار کردند.

امیرحسین قناتی معاونت توسعه صنایع حمل و نقل ایدرو و محمدرضاحسینی مدیر توسعه صنایع دریایی و هوایی ایدرو نیز در این بازدید حضور داشتند.

از ایزوایکو به عنوان یکی از برندهای معتبر در پروژه های فراساحلی کشور یاد می شود، که این عملکرد مثبت زمینه رایزنی شرکت های خارجی را برای همکاری در برخی از پروژه های فراساحلی و مهم به همراه داشته است.

مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران (ایزوایکو) به عنوان بزرگترین کارخانه و زیرساخت صنایع دریایی خاورمیانه و ایران مطرح است.