بازدید رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی از پاکسان
بازدید رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی از پاکسان
رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی و مدیرعامل شرکت توسعه صنایع بهشهر از فعالیت‌ها و برنامه‌های عملیاتی شده در شرکت پاکسان بازدید کردند.

بابک سعیدی، رئیس هیئت مدیره گروه توسعه ملی، و مجید محسنی مجد، مدیر عامل شرکت توسعه صنایع بهشهر، به همراه حسن بقائی، مدیر عامل شرکت پاکسان و اعضای هیئت مدیره، ضمن بازدید از واحدهای مختلف تولیدی و بخش های گوناگون این مجموعه، در جریان اقدامات صورت گرفته در این مجموعه قرار گرفتند.

این بازدید روز سه شنبه مورخ دوم شهریور ماه سال جاری، در راستای فراهم سازی امکانات پشتیبانی شرکت های بالا دستی از شرکت های گروه و در جهت رفع موانع و پشتیبانی از تولید صورت گرفت.

در این بازدید، مدیر عامل پاکسان به تشریح اقدامات و فعالیت های صورت گرفته در این مجموعه پرداخت و ضمن معرفی طرح های به بهره برداری رسیده، توضیحاتی در خصوص پیشرفت سایر پروژه های در دست اقدام ارائه نمود.

تشریح اقدامات و فعالیت های صورت گرفته در شرکت پاکسان

سپس در ادامه، به منظور شناسایی موانع و کاهش ریسک های تولید، راه های بهبود فرایندهای جاری و … مورد بازبینی و ارزیابی قرار گرفت تا ضمن تاکید بر تکمیل سبد مایعات شوینده و محصولات صنعتی در دست اقدام، طرح های نوین شتابی فزاینده بیابد.

آقایان سعیدی رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی و محسنی مجد مدیر عامل شرکت توسعه صنایع بهشهر اقدامات صورت گرفته در پاکسان را بسیار موثر دانستند و خواستار تداوم و ارتقاء برنامه های جاری شدند.

در یک سال گذشته در شرکت پاکسان هر روز شاهد بهره برداری از طرح های مفید و موثر در بخش های تولیدی، خدماتی و رفاهی پرسنل هستیم که تمامی این طرح ها با تأکیدات و تمهیدات خاص و مجدانه مدیریت این مجموعه محقق شده و به مرحله اجرا رسیده است.