بازدید دکتر زاهدی وفا از شرکت سیمان ساوه
بازدید دکتر زاهدی وفا از شرکت سیمان ساوه
دکتر«محمدهادی زاهدی وفا» سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان برگزاری29 سفر استانی رئیس جمهور به استان مرکزی در تاریخ 1401/04/31 ، از شرکت و کارخانه سیمان ساوه بازدید کردند.

به گزارش اقتصادوبیمه و به نقل از روابط عمومی شرکت سیمان ساوه:
در این بازدید، مهندس حمیدرضا هوشیاری مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به همراه معاونان و مشاوران این شرکت و مهندس مهدی فقیهی مدیرعامل شرکت سیمان ساوه به همراه معاونین خود پذیرای سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه امور اجتماعی بودند.
در پایان این بازدیددکتر زاهدی وفا به عنوان نماینده تام الاختیار رئيس جمهور در سفر به استان مرکزی به همراه مهندس هوشیاری از نزدیک در جریان فعالیت ها و تولیدات شرکت سیمان ساوه قرار گرفتند.