بازتاب فعالیت بیمه میهن در اربعین از شبکه‌های برون مرزی
بازتاب فعالیت بیمه میهن در اربعین از شبکه‌های برون مرزی

اقتصاد و بیمه – رئیس‌کل بیمه مرکزی و مدیرعامل شرکت بیمه میهن در ستاد مرکزی بیمه میهن در کربلا، در مصاحبه‌های جداگانه با ۷ شبکه برون مرزی؛ پرس‌ تی‌وی، هیسپان تی‌وی، هوسا، ایران‌پرس، سحر بالکان،اردو و افغانستان به شرح خدمات بیمه میهن به عنوان بیمه‌گر اربعین ۱۴۰۲ پرداختند.

اقتصاد و بیمه – رئیس‌کل بیمه مرکزی و مدیرعامل شرکت بیمه میهن در ستاد مرکزی بیمه میهن در کربلا، در مصاحبه‌های جداگانه با ۷ شبکه برون مرزی؛ پرس‌ تی‌وی، هیسپان تی‌وی، هوسا، ایران‌پرس، سحر بالکان،اردو و افغانستان به شرح خدمات بیمه میهن به عنوان بیمه‌گر اربعین ۱۴۰۲ پرداختند.