بازار ارزش ((حگهر)) ۲۹۰۰میلیارد تومان است
بازار ارزش ((حگهر)) ۲۹۰۰میلیارد تومان است
دومین نشست خبری یک دیدار یک عرضه ویژه معرفی شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان با نماد معاملاتی "حگهر" در فرابورس برگزار شد.

دومین نشست خبری یک دیدار یک عرضه ویژه معرفی شرکت حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان با نماد معاملاتی “حگهر” در فرابورس برگزار شد.

به گزارش اقتصاد بیمه، در ابتدای این جلسه محمدرضا آجیلیان، نماینده سهامدار عمده و معاون مالی اقتصادی شرکت سرمایه‌گذاری گل گهر، تاریخچه تاسیس مجموعه “حگهر” را تشریح کرد و با اشاره به سرمایه ۴۴۴ هزار میلیارد تومانی “حگهر” اظهار کرد: این شرکت در سال جاری با پیش‌بینی سود برآوردی ۷۶۶ ریال و P/E ۷.۱۸ از شرکت‌های پیشرو در گروه حمل ونقل است.
وی افزود: ارزش‌گذاری شرکت با رویکردها‌ی مختلف بوده به طوری که با رویکرد بازار ارزش این شرکت ۲۹۰۰ میلیارد تومان، با رویکرد FCF یا جریان نقدی آزاد رقم ۲۵۰۰ میلیارد تومان و با رویکرد دارایی ۲۳۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
معاون مالی اقتصادی “حگهر” ادامه داد: بحث ارزش، تاثیر مستقیمی روی سهام شرکت خواهد داشت و خلق ارزش نیز افزایش سودآوری و رشد قیمت سهم را به همراه خواهد داشت.
آجیلیات خاطرنشان کرد: برنامه حمایت از نقدشوندگی سهام را نیز داریم که با حضور مستمر و فعال بازارگردان، سعی می‌کنیم سهمی نقدشونده را در بازار سرمایه داشته باشیم ضمن آنکه راهبرد حمایت از سهم در شرایط خاص را هم مد نظر داریم.