بارز در میان یکصد شرکت برتر ایران
بارز در میان یکصد شرکت برتر ایران

گروه صنعتی بارز موفق شد برای نخستین‌بار میان صد شرکت برتر ایران قرار گیرد؛ مانند سال‌های گذشته موفق به کسب رتبه نخست گروه لاستیک و پلاستیک از نظر شاخص فروش در همایش یک‌صد شرکت برتر ایران IMI۱۰۰ شد

اقتصاد و بیمه – گروه صنعتی بارز موفق شد برای نخستین‌بار میان صد شرکت برتر ایران قرار گیرد؛ مانند سال‌های گذشته موفق به کسب رتبه نخست گروه لاستیک و پلاستیک از نظر شاخص فروش در همایش یک‌صد شرکت برتر ایران IMI۱۰۰ شد.

 

به گزارش شستا رسانه،گروه صنعتی بارز موفق شد برای نخستین‌بار میان صد شرکت برتر ایران قرار گیرد؛ مانند سال‌های گذشته موفق به کسب رتبه نخست گروه لاستیک و پلاستیک از نظر شاخص فروش در همایش یک‌صد شرکت برتر ایران IMI۱۰۰ شد.

بیست و پنجمین سال رتبه بندی همایش ۵۰۰ شرکت برتر ایران که توسط سازمان مدیریت صنعتی برگزار می شود و معتبرترین شاخص سنجش فعالیت های کشور است .در این همایش گروه صنعتی بارز موفق شد رتبه صد ، از میان ۵۰۰ شرکت بررسی شده را کسب و همچون سالهای گذشته رتبه نخست گروه لاستیک و پلاستیک را از نظر شاخص فروش بدست آورد.