این جمعه شب و شادی روح اموات الخصوص نیک مردان خیر یاد باد
این جمعه شب و شادی روح اموات الخصوص نیک مردان خیر یاد باد

پیشرفت کار مدرسه روستای ریتک از توابع بخش کتیج شهرستان فنوج سیستان وبلوچستان، چشمگیر است. برای شادی روح دکتررسول گنجی بزرگ مردی که هزینه تاسیس این واحد را  گروه صنعتی رازی و اخوان محترم ((مسعود، مهدی و رضا))  تقبل کردند و برای توسعه و تجهیز ده ها جای و باقی صالحیات و باقیات از طريق […]

پیشرفت کار مدرسه روستای ریتک از توابع بخش کتیج شهرستان فنوج سیستان وبلوچستان، چشمگیر است.

برای شادی روح دکتررسول گنجی بزرگ مردی که هزینه تاسیس این واحد را  گروه صنعتی رازی و اخوان محترم ((مسعود، مهدی و رضا))  تقبل کردند

و برای توسعه و تجهیز ده ها جای و باقی صالحیات و باقیات از طريق خیریه حضرت فاطمه زهرا (س). پیشقدم شدند خداقوت گفت…

لازمست از تاسیس خانه های مهر و مکتب آموزش و اینگونه اعمال نوع دوستانه در این مناطق محروم که تا کنون نامشان هم بگوش هيچ کدام از ما آشنا نیست تجلیلی در خور صورت گیرد ،زیرا اکثر دانش آموزان  آن منطقه حتی شناسنامه ندارند واین کار بزرگ مردان طیب خاطری است برای جمله ما تا بار سنگینی که ناشی از بی توجهی ما که دستمان بدهانمان می‌رسد و توجه و نگاهی به  آن نداریم توجیه گردد.

این روستا درغرب بلوچستان است وحتی با ذره بین هم در نقشه ایران انرا نخواهید یافت ولیکن بزرگانی کارآفرین و دلسوز ملک و مملکت برای آبادی و آزادی آن از جیب شخصی هزینه می‌کنند تا ایرانمان از محرومیت گذر کند

 

روح دکتر رسول گنجی شاد و یادش گرامی باد

 

خبر مثل برق و باد در پهن دست گیتی پیچید دکتر رسول گنجی به دیار باقی شتافت، مدیران سر به زیر انداخته و تابلو بورس خود را قرمز پوش دید و سهام دار خرد می پرسید چه شده؟ مگر خبر نداری رسول بازار سرمایه ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ.

سهام دار خرد گفت: گر پدر مرد چوب او در قنداق پسر هست هنوز آنقدر بوده و آموخته که باید ثناگوی او بود. برادران غیور خانواده آگاه مدیران برجسته در جای جای پهن دشت خاورمیانه سرمایه و فرهنگ اقتصاد وجود دارند.

مرکب قلم هنوز خشک نشده بود که خبر از سیستان و بلوچستان جنوب کشور رسید که مدرسه ای بنام یاد دکتر اخوان قدرشناس به سرقطاری دکتر رضا ، دکتر مسعود، مهندس مهدی به پا داشته اند و خانه بر در غرب بر مردم زلزله زده بی پناه بنا نهاده به یاد استاد خود و برکت وجود مبارک حضرت صدیقه زهرا، زهرای مطهر (س) را بدان نهاده.

خانواده گنجی علاوه بر مدیریت اقتصادی مردم داری را از پر قنداق آموخته اند نجابت و بزرگ زادگی و مردم داری را از فرهنگ بازار به ارث برده و عرضه می دارند.

بلند آوازه باد این حرمت و این اتحاد

مرحوم رسول گنجی آنقدر آموخته ها دارد که مدرسه آغازینش و سرپناه نه پایان بلکه ره به سوی تعالیش بر مردمان دیار حق شناس و قدردان.

 

به یاد دکتر رسول گنجی

 

خبری ناگوار در سال درگیری سختمان با بیماری منحوس کرونا پیچید  و مثل برق و باد در پهن دست گیتی صدا کرد که دکتر رسول گنجی به دیار باقی شتافت.

مدیران سر به زیر انداخته و تابلو بورس خود را قرمز پوش دید و سهام دار خرد پرسان که چه شده؟

مگر خبر ندارید که رسول بازار سرمایه ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ.

سهام دار خردی می گفت: گر پدر مرد، چوب او در قنداق  هست و از برکات وجودش هنوز آنقدر بوده و آموخته که باید ثناگوی او بود.

از یاد نخواهیم برد که او در کنار برادران غیور  و فرزندان نیک خانواده و آگاه مدیران برجسته کشورمان در جای جای پهن دشت خاورمیانه به شایستگی سرمایه و فرهنگ اقتصاد بوجود آوردند.

مرکب قلم هنوز خشک نشده بود که خبر از سیستان و بلوچستان جنوب کشور رسید که مدرسه ای بنام و یاد دکتر  عالیقدر و به سرقطاری دکتر رضا ، دکتر مسعود و مهندس مهدی به پا شده است و خانه های متعدد  در غرب کشور برای مردم زلزله زده  و بی پناه به یاد  این بزرگمرد و برکت وجود مبارک حضرت صدیقه زهرا (س)  بنا نهاده شده است.

به حق و انصاف که خانواده گنجی علاوه بر مدیریت اقتصادی مردم داری را از پر قنداق آموخته اند و نجابت، بزرگ زادگی و مردم داری را از فرهنگ بازار به ارث برده و عرضه می دارند.

بلند آوازه باد این حرمت و این اتحاد که

مرحوم رسول گنجی آنقدر آموخته ها دارد که مدرسه آغازینش و سرپناه نه پایان،

بلکه ره اول به سوی تعالیش برای مردمان دیار حق شناس و قدردان.

 

خسرو امیرحسینی