اینفوگرافیک / عملکرد صندوق تامین‌ از فرودین تا آبان ۱۴۰۱
اینفوگرافیک / عملکرد صندوق تامین‌ از فرودین تا آبان ۱۴۰۱

اقتصادوبیمه؛ چهارده هزار و ۳۴۰ نفر در هشت ماهه سال ۱۴۰۱ از صندوق تامین، خسارت دریافت کرده اند در حالی که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته (دوازده هزار و ۱۳۱ نفر)، بیش از هجده درصد افزایش یافته است. برای مشاهده اینفوگرافیک در اندازه اصلی، کلیک کنید

اقتصادوبیمه؛

چهارده هزار و ۳۴۰ نفر در هشت ماهه سال ۱۴۰۱ از صندوق تامین، خسارت دریافت کرده اند در حالی که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته (دوازده هزار و ۱۳۱ نفر)، بیش از هجده درصد افزایش یافته است.

برای مشاهده اینفوگرافیک در اندازه اصلی، کلیک کنید