اینجا همه چیز به سامان است
اینجا همه چیز به سامان است
مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه سامان در سالن اجتماعات سازمان مدیریت صنعتی برگزار گردید . (( گزارش تکمیلی به زودی در سایت و نشریه ))