ایرانول و اجرای طرحی درخشان
ایرانول و اجرای طرحی درخشان

شرکت نفت ایرانول، در نظر دارد تا در سال ۱۴۰۱ واحد بهبود راندمان در واحد موم‌گیری و تولید واکس کم روغن تهران را بهره برداری کند. هدف از اجرای این طرح ، بهبود درعملیات پالایش واحد موم‌گیری پالایشگاه روغن سازی تهران است که شامل حداکثر جداسازی روغن پایه از اسلاک واکس می‌باشد

به گزارش اقتصاد و بیمه ، شرکت نفت ایرانول، در نظر دارد تا در سال ۱۴۰۱ واحد بهبود راندمان در واحد موم‌گیری و تولید واکس کم روغن تهران را بهره برداری کند. هدف از اجرای این طرح ، بهبود درعملیات پالایش واحد موم‌گیری پالایشگاه روغن سازی تهران است که شامل حداکثر جداسازی روغن پایه از اسلاک واکس می‌باشد.

ایرانول

شایان ذکر است شرکت نفت ایرانول اکنون در سه بخش پالایشگاه روغن سازی تهران ، پالایشگاه روغن سازی آبادان و مجتمع ظرف سازی و بسته بندی به فعالیت خود ادامه می دهد.