در مورخه 23/12/99 در محل شرکت با حضور اکثریت سهامداران و ذینفعان به ریاست آقای پلارک (رئیس هیأت مدیره شرکت) برگزار گردید و گزارش افزایش سرمایه به صورت زیر ارائه شد:

شرکت آلومینیوم ایران به عنوان اولین تولیدکننده شمش آلومینیوم در ایران در سال ۱۳۴۸ تاسیس و در اردیبهشت ماه ۱۳۵۱ با دو خط تولید به ظرفیت ۴۵ هزار تن مورد بهره برداری قرار گرفت. در سال ۱۳۷۰ با توجه به افزایش مصرف آلومینیوم خطوط شرکت از ۲ به ۵ خط افزایش پیدا کرد و ظرفیت تولید آلومینیوم نیز به ۱۲۰ هزار تن در سال رسید. درسال ۱۳۸۱ یک واحد ۱۱۰ هزار تنی در سه فاز آغاز شد و تا پایان سال ۱۳۸۷ به بهره برداری رسید.

در حال حاضر شرکت آلومینیوم ایران دارای دو تکنولوژی ۲۰۰ و ۷۰ کیلوآمپر و با مجموع ظرفیت تولید ۱۷۷,۵ هزار تن درسال با تولید انواع شمش در آلیاژ‌های متنوع از محل مذاب تولید شده در کارگاه‌های احیاء جدید و قدیم فعالیت می‌نماید.

هدف از انجام افزایش سرمایه فایرا

به گفته مهندس مجیدی مدیر عامل رزومه دار و شناخته شده کشورمان پیرامون هدف انجام افزایش سرمایه شرکت تصحیح داشت که در سنوات اخیر، با وجود سود انباشته قابل تقسیم و پیشنهاد سهامداران جهت تقسیم سود، مدیریت شرکت و سهامداران عمده اظهار نموده اند که عدم تقسیم سود موجب حفظ نقدینگی در شرکت گردیده و باعث جلوگیری از خروج نقدینگی و تأمین منابع سرمایه در گردش شرکت با هدف مشارکت در افزایش سرمایه‌های برنامه ریزی شده برای شرکت زیر مجموعه (صنعت کربن امیرکبیر) خواهد شد.

به گفته این مدیر پاکدست با توجه به روند افزایش نرخ ارز و نیز افزایش نرخ تأمین مواد اولیه، نیاز به افزایش سرمایه در گردش وجود داشته و لذا شرکت از تقسیم سود نقدی مازاد بر حداقل قانونی در مجامع عمومی خودداری کرده است و با توجه به موارد ذکر شده، شرکت آلومینیوم ایران با نماد فایرا با انجام افزایش سرمایه مورد نظر به دنبال اهداف زیر می‌باشد:

  • جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت زیرمجموعه (صنعت کربن امیرکبیر).
  • مشارکت در افزایش سرمایه شرکت زیرمجموعه (صنعت کربن امیرکبیر).
  • جلوگیری از خروج وجه نقد به منظور تأمین سرمایه درگردش.

به گفته مدیرعامل مدبر مجموعه، آلامکو، در نظر دارد به منظور جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه قبلی شرکت زیرمجموعه (صنعت کربن امیرکبیر) به میزان ۴۷،۹۰۴ میلیون ریال و همچنین مشارکت در افزایش سرمایه جدید شرکت زیرمجموعه (صنعت کربن امیرکبیر) به میزان ۶۲۴،۰۰۰ میلیون ریال و جلوگیری از خروج وجه نقد به منظور تأمین سرمایه در گردش به میزان ۴،۵۲۵،۹۲۷ میلیون ریال و در مجموع معادل مبلغ ۵،۱۹۷،۸۳۱ میلیون ریال از محل سود انباشته به افزایش سرمایه اختصاص دهد.

مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادی فایرا و محل تأمین آن

با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت آلومینیوم ایران در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۵،۱۹۷،۸۳۱ میلیون ریال به مبلغ ۱۰،۳۹۵،۶۶۱ میلیون ریال (مبلغ ۵،۱۹۷،۸۳۱ میلیون ریال معادل ۱۰۰ درصد) از محل سود انباشته افزایش دهد.

از مبلغ افزایش سرمایه درخواستی شرکت، مبلغ ۷۶۵ میلیارد ریال از محل سود انباشته به دلیل کسری ذخایر بند‌های اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به صورت مالی اسفند ۱۳۹۸ و عدم کفایت سود انباشته تلفیقی مورد تأیید سازمان بورس قرار نگرفته است.

در پایان با تصویب سهامداران افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۵.۱۹۷ میلیارد ریال به مبلغ ۹.۶۲۹ میلیارد ریال (معادل ۸۵ درصد) از محل سود انباشته مورد تصویب قرار گرفت.