ایجاد امکان رصد لحظه ای دارایی با بیمه نامه یونیت لینک شرکت بیمه سامان
ایجاد امکان رصد لحظه ای دارایی با بیمه نامه یونیت لینک شرکت بیمه سامان
مدیرعامل شرکت بیمه سامان با تاکید بر لزوم ایجاد شفافیت هر چه بیشتر در محصولات بیمه ای متناسب با نیازهای روز جامعه به ویژه در رشته بیمه های زندگی، گفت: بیمه سامان با طراحی مدرن محصول یونیت لینک، علاوه بر ارائه پوشش های معمول در بیمه های زندگی، امکان رصد لحظه ای دارایی را نیز برای مشتری فراهم کرده است.

مدیرعامل شرکت بیمه سامان با تاکید بر لزوم ایجاد شفافیت هر چه بیشتر در محصولات بیمه ای متناسب با نیازهای روز جامعه به ویژه در رشته بیمه های زندگی، گفت: بیمه سامان با طراحی مدرن محصول یونیت لینک، علاوه بر ارائه پوشش های معمول در بیمه های زندگی، امکان رصد لحظه ای دارایی را نیز برای مشتری فراهم کرده است.

احمد رضا ضرابیه با بیان این که بیمه نامه یونیت لینک، راهکاری قطعی برای جلوگیری از کاهش ارزش سرمایه بیمه گذار است، اظهار کرد: این بیمه نامه با اتصال مستقیم واحدهای سرمایه گذاری به بیمه زندگی، این امکان را به مشتری می دهد که در هر لحظه درباره اصل و سود دارایی خود تصمیم گیری کند.

وی با بیان این که هنگام خرید یک بیمه نامه زندگی، استفاده از پوشش های بیمه ای در قبال خسارت های احتمالی مانند فوت، از کار افتادگی، بیماری های صعب العلاج و غیره برای بیمه گذاران در اولویت است، ادامه داد: پوشش پس انداز و افزایش دارایی در اولویت های نهایی یک بیمه نامه زندگی است، چرا که بیمه نامه زندگی صرفا یک حساب بانکی نیست و مجموعه ای از پوشش های بیمه ای را در اختیار مشتریان قرار می دهد.

ضرابیه به سهم عمده بیمه زندگی در پرتفوی شرکت بیمه سامان اشاره کرد و با بیان این که این ترکیب از سالهای اولیه شرکت برقرار بوده و تا کنون نیز ادامه دارد، اظهار کرد: شرکت بیمه سامان به صورت تخصصی به حوزه فروش بیمه نامه های زندگی ورود کرده و شبکه فروشی متخصص و حرفه ای در این حوزه در اختیار دارد.

مدیر عامل شرکت بیمه سامان همچنین لزوم توجه هر چه بیشتر به «علوم داده» در صنعت بیمه را مورد تاکید قرار داد و با بیان این که «داده کاوی» نقش مهمی در ارزیابی ریسک و همچنین طراحی محصولات جدید بیمه ای به ویژه در حوزه بیمه های زندگی دارد، افزود: اگر صنعت بیمه به سمت استفاده از «داده» و طراحی محصول بر مبنای «تحلیل داده» برود، قطعاً ضریب نفوذ بیمه های زندگی در کشور افزایش خواهد یافت و کشورمان در میان کشورهای منطقه از ظرفیت صادرت خدمات بیمه ای و انتقال دانش فنی به خارج از کشور برخوردار خواهد شد.

به گفته وی، اکنون دانشگاه ها متخصصین زیادی را در حوزه اکچوئری آموزش داده اند که می توان با بهره گیری از توان فنی ایشان در شرکت های بیمه و افزودن تجربه کاری به دانش آکادمیک آنها، آینده درخشان تری را برای صنعت بیمه رقم زد.

ضرابیه به قدمت فعالیت «مدیریت اکچوئری و تحلیل داده» در شرکت بیمه سامان اشاره کرده و با بیان این که نهادها و انجمن های تخصصی مانند پژوهشکده بیمه و نیز انجمن حرفه ای صنعت بیمه نقش مهمی در ایجاد ارتباط دو سویه میان دانشگاه و صنعت دارند، افزود: اگر یک بنگاه اقتصادی در حوزه بیمه به دنبال بقاست، باید به زیرساخت های لازمه در این زمینه به ویژه علوم داده به صورت بسیار جدی بپردازد.

مدیر عامل شرکت بیمه سامان همچنین به لزوم تعامل دو سویه شرکت های بیمه با نهاد ناظر در طراحی، اصلاح و عملیاتی کردن قوانین و مقررات مرتبط با صنعت بیمه اشاره کرد و با بیان این که شرکت ها باید نیازهای خود و بازار را شناسایی کرده و آن را به نهاد تصمیم گیر منتقل کنند، گفت: بیمه مرکزی همواره پشتیبان و یاور بیمه گران بوده و در اصلاح فرآیندها واقعاً مساعدت کرده است، بنابراین صنعت بیمه باید برای افزایش کیفیت خدمات، خودش پیش قدم باشد