اگر برنامه نداشته باشیم، جایگاه فعلی‌مان در صنعت فولاد نیز به خطر می‌افتد
اگر برنامه نداشته باشیم، جایگاه فعلی‌مان در صنعت فولاد نیز به خطر می‌افتد
سرمایه‌گذاری ما در ایران بیشتر در تکنولوژی‌های رده پایین و متوسط بوده است و باید سهم تکنولوژی‌های رده بالا در سرمایه‌گذاری کشور افزایش یابد و در برنامه هفتم توسعه ضرورت دارد که به این امر توجه شود

به گزارش اقتصاد بیمه
دکتر اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (#ومعادن) در کنفرانس پلنکس ۲۰۲۲ گفت:
سرمایه‌گذاری ما در ایران بیشتر در تکنولوژی‌های رده پایین و متوسط بوده است و باید سهم تکنولوژی‌های رده بالا در سرمایه‌گذاری کشور افزایش یابد و در برنامه هفتم توسعه ضرورت دارد که به این امر توجه شود.
از سال ۱۳۴۱ تا امروز در ایران حدود ۹ میلیون متر در کشور کار حفاری عمقی شده است اما استرالیا به تنهایی در سال ۲۰۱۸ حدود ۱۱ میلیون متر کار حفاری انجام داده است. ما باید با برنامه سطح فعلی خود در صنایع معدنی را ارتقاء دهیم.
اگر برنامه نداشته باشیم تا دو سال آینده امکان صادرات شمش ما هم به شدت محدود می‌شود، چون در همسایگی ما عراق هم در حال برنامه‌ریزی برای تولید سالانه ۱۰ میلیون تن شمش است.