اولین کاروان حجاج ایرانی با بیمه میهن عازم حج شد
اولین کاروان حجاج ایرانی با بیمه میهن عازم حج شد

اقتصاد و بیمه- امسال حاجیان ایرانی با برخورداری از بیمه درمان، عمر، حادثه و مسئولیت بار بیمه میهن، راهی عربستان شدند. اولین کاروان حجاج ایرانی با برخورداری از بیمه درمان، عمر، حادثه و مسئولیت بار بیمه میهن، بامداد ۲۴ اردیبهشت‌ماه عازم حج شد. عملیات اعزام حجاج ایرانی، تا ۱۸ خرداد ادامه خواهد داشت. بیمه میهن، […]

اقتصاد و بیمه- امسال حاجیان ایرانی با برخورداری از بیمه درمان، عمر، حادثه و مسئولیت بار بیمه میهن، راهی عربستان شدند.

اولین کاروان حجاج ایرانی با بیمه میهن عازم حج شد

اولین کاروان حجاج ایرانی با برخورداری از بیمه درمان، عمر، حادثه و مسئولیت بار بیمه میهن، بامداد ۲۴ اردیبهشت‌ماه عازم حج شد.

عملیات اعزام حجاج ایرانی، تا ۱۸ خرداد ادامه خواهد داشت.

بیمه میهن، پیش از این تجربه اولین بیمه عمر و حوادث مراسم میلیونی پیاده روی اربعین حسینی را نیز با موفقیت به سرانجام رسانه بود.