اولین جشنواره طلایه داران فرهنگی اجتماعی خرقان و زرند
اولین جشنواره طلایه داران فرهنگی اجتماعی خرقان و زرند
اولین جشنواره طلایه داران فرهنگی اجتماعی خرقان و زرند با همت جمعیت احیاگران خرقان با محوریت نشاط عمومی‌ و شکوه ایران به دبیری جناب آقای دکتر امیرحسینی در حال برگزاری است

اقتصادوبیمه؛

اولین جشنواره طلایه داران فرهنگی اجتماعی خرقان و زرند با همت جمعیت احیاگران خرقان و با حضور فرماندار محترم شهرستان زرندیه جناب آقای دکتر ابولقاسم مهری و مدیر کل امور اجتماعی‌ استانداری جناب دکتر محمد امین باقری و جمع کثیری از طلایه داران فرهنگی و ادبی  منطقه خرقان و زرند با محوریت نشاط عمومی‌ و شکوه ایران به دبیری جناب آقای دکتر امیرحسینی در حال برگزاری است.

منطقه خرقان و زرندیه دارای بیشترین تعداد ادبب ، شاعر ، نویسنده ،جامعه شناس ، پژوهشگر و روزنامه نگار به نسبت جمعیت خود در کشور است که بطور منظم این جمع فرهیخته جلساتی را برگزار میکنند.

برگزاری چنین همایش و جشنواره های تجلیل و بزرگداشت مقام شامخ فرهنگ ، همان شاه بیتی است که میتواند در شبیخون فرهنگی گسترده به آرمان های ملی و‌ مذهبی ، سدی مقاوم‌ و تکیه گاهی مطمئن برای تعالی جامعه باشد .

 

خبرهای تکمیلی در نشریه و وبسایت