اهدای لوح تقدیر توسط مجید بهزادپور رییس کل بیمه مرکزی ایران  به مهدی قمصریان، مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی
اهدای لوح تقدیر توسط مجید بهزادپور رییس کل بیمه مرکزی ایران  به مهدی قمصریان، مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی

اهدای لوح تقدیر توسط مجید بهزادپور رییس کل بیمه مرکزی ایران به مهدی قمصریان، مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی بخاطر مشارکت در خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی

اقتصاد و بیمه – اهدای لوح تقدیر توسط مجید بهزادپور رییس کل بیمه مرکزی ایران به مهدی قمصریان، مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی بخاطر مشارکت در خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی