اهتمام جدی مدیریت جدید برای رونق تولید
اهتمام جدی مدیریت جدید برای رونق تولید

فرهاد امین دهقان به عنوان مدیرعامل جدید شرکت نفت سپاهان منصوب شد. به گزارش اقتصاد و بیمه – پیش از این محمد امیر نیکو همت، مدیرعاملی نفت سپاهان را حدود دو سال بر عهده داشت که دقایقی پیش تودیع و از عملکرد وی طی این مدت تقدیر و فرهاد امین دهقان به عنوان مدیرعامل جدید […]

فرهاد امین دهقان به عنوان مدیرعامل جدید شرکت نفت سپاهان منصوب شد.

به گزارش اقتصاد و بیمه – پیش از این محمد امیر نیکو همت، مدیرعاملی نفت سپاهان را حدود دو سال بر عهده داشت که دقایقی پیش تودیع و از عملکرد وی طی این مدت تقدیر و فرهاد امین دهقان به عنوان مدیرعامل جدید نفت سپاهان معارفه شد.
شركت نفت سپاهان به عنوان يكی از بزرگترين توليد كنندگان روغن پایه و فرآورده های حوزه روانكار كشور، در سال ۱۳۹۲ در بورس اوراق بهادار تهران، در گروه فرآورده های نفتی و با نماد “شسپا” پذیرفته شد.