انعقاد تفاهم‌نامه پتروشیمی ایلام و شرکت توسعه ماشین ایرسا
انعقاد تفاهم‌نامه پتروشیمی ایلام و شرکت توسعه ماشین ایرسا

شرکت پتروشیمی ایلام به منظور «بومی‌سازی تجهیزات و دستگاه‌های صنایع پتروشیمی» با شرکت توسعه ماشین “ایرسا “تفاهم‌نامه همکاری امضا کرد

اقتصاد و بیمه – شرکت پتروشیمی ایلام به منظور «بومی‌سازی تجهیزات و دستگاه‌های صنایع پتروشیمی» با شرکت توسعه ماشین “ایرسا “تفاهم‌نامه همکاری امضا کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی ایلام ، این تفاهم‌نامه سه‌شنبه ۲۵ بهمن‌ماه در‌ چهارمین نمایشگاه تخصصی حمایت از ساخت داخل در‌ صنعت پتروشیمی(جزیره کیش) به امضای مهندس بهزاد یاری معاون مجتمع پتروشیمی ایلام و مهندس سینا ابراهیمی مدیر عامل توسعه ماشین ایرسا رسید.