انتصاب چند مدیر در گروه توسعه ملی
انتصاب چند مدیر در گروه توسعه ملی
در جریان بازدید مدیر عامل گروه توسعه ملی از گروه توسعه صنایع بهشهر ، تودیع و معارفه سرپرستان و مدیران عامل چند شرکت گروه برگزار شد .

در این بازدید که با گزارش سه ساعته مدیران این گروه همراه بود آقای دکتر محمدرضا فلاح بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیر شرکت توسعه صنایع بهشهر ، آقای دکتر عباس شکور بعنوان مدیر گروه شوینده توسعه صنایع بهشهر و آقای مهندس حمید رشیدی بعنوان عضو هیئت مدیره و سرپرست شرکت صنایع بسته بندی و آقای دکتر رضا تقوایی بعنوان مدیر شرکت مواد غذایی مارگارین منصوب شدند.