انتصاب معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی گل گهر
انتصاب معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی گل گهر

طی حکمی از سوی ایمان عتیقی مدیرعامل گل گهر،مهندس ابوذر حلوایی پور به عنوان معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی گل گهر منصوب شد؛ پیش از این علیدادی این سمت را برعهده داشت. که از این پس به عنوان معاون منابع انسانی گهر زمین مشغول به کار خواهد شد

طی حکمی از سوی ایمان عتیقی مدیرعامل گل گهر،مهندس ابوذر حلوایی پور به عنوان معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی گل گهر منصوب شد؛ پیش از این علیدادی این سمت را برعهده داشت. که از این پس به عنوان معاون منابع انسانی گهر زمین مشغول به کار خواهد شد.

 

مهندس ابوذر حلوایی پور از مدیران فرهیخته و کاربلد روابط عمومی کشور می باشد که سال ها سکان هدایت روابط عمومی این شرکت را برعهده داشته است.

از طرف تحریریه گروه رسانه ای اقتصاد و بیمه انتخاب شایسته و مبارک این مدیر جوان و جهادی را تبریک عرض نموده و رجاء واثق می داریم با توجه به شایستگی مشارالیه، در شرکت معظم گل گهر شاهد تعالی روزافزون خواهیم بود.