انتصاب مدیر نوسازی و بازسازی صنایع ایدرو
انتصاب مدیر نوسازی و بازسازی صنایع ایدرو

معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در حکمی الهام اسمعیلی پور ماسوله را به سمت مدیر نوسازی و بازسازی صنایع ایدرو منصوب کرد

اقتصاد و بیمه – معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در حکمی الهام اسمعیلی پور ماسوله را به سمت مدیر نوسازی و بازسازی صنایع ایدرو منصوب کرد .

 

به گزارش روابط عمومی ،در حکم علی نبوی ، تدوین فرایندها و دستورالعمل های اجرایی ، اجرای اقدامات تسهیل گری و نظارتی ، اجرای برنامه نوسازی و بازسازی صنایع با رویکرد کاهش مصرف و شدت انرژی ، کاهش آلایندگی زیست محیطی ، ارتقای بازدهی و راندمان تولید ، ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و افزایش رقابت پذیری واحد های صنعتی و صنوف تولیدی از اهم وظایف این مدیریت عنوان شده است .
ایجاد هماهنگی با دفاتر تخصصی و ادارت کل صنعت و معدن و تجارت استان ها ، استفاده از ظرفیت داخلی سازمان و بهره گیری از ظرفیت تشکل ها و مشارکت و تعامل با سازمان بین المللی از دیگر موادری است که در این حکم برآن ها تاکید شده است .
خانم اسمعیلی پور دانش آموخته دکتری اقتصاد است و عضویت هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و مدیریت گروه صنعت و معدن موسسه و مشاور ارشد معاونت امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت را در سوابق خود دارد