انتصاب مدیری کاردان در هیات مدیره بیمه ما
انتصاب مدیری کاردان در هیات مدیره بیمه ما
محسن احسانی مدیر جوان و نخبه

اقتصادوبیمه؛

با توجه به گسترش و توسعه بازار سرمایه در سالیان اخیر، از دغدغه‌های مهم سهامداران جهت بهبود عملکرد و افزایش سودآوری، انتصاب افراد متخصص، با تجربه و سالم در کادر هیات مدیره و مدیریت عامل شرکت‌ها است.

بلا شک انتصاب جناب محسن احسانی که از مدیران متعهد . متخصص و پاکدست در صنعت بیمه کشورمان میباشد در مقام عضو هیات مدیره بیمه خوشنام «ما» از جنس همین انتخاب های ناب میباشد که منتفع اصلی این انتخاب در درجه اول خود شرکت بیمه ما و در مرحله بعدی سهامداران و ذینفعان شرکت خواهند بود .

خاطرنشان می شود دکتر محسن احسانی از مدیران با سابقه بیمه ای کشور می باشد که تجربه مدیریت در رده های مختلف ستادی و استانی را در شرکت های متعدد بیمه های دولتی و خصوصی در سوابق کاری خود دارد.

سوابق آموزشی و تدریس در دانشگاه و ارائه مقالات متعدد و مرتبط با صنعت بیمه از دیگر تجارب مشارالیه می باشد.

تحریره گروه رسانه ای اقتصاد بیمه در مقام برترین گروه رسانه ای دارای رسانه چاپی و پایگاه خبری مجازی به انتخاب وزارت ارشاد و بیمه مرکزی این انتصاب شایسته را به تیم مدیریت کاردان بیمه ما و جامعه سهامداران و ذینفعان آنها صمیمانه تبریک عرض نموده و برای این مدیر جوان و نخبه بهترین ها را پست جدید مدیریت آرزومند است .